telefon: +48 (22) 2268484 | e-mail: sklep@oczkawodne.net

Kontakt

Numer konta bankowego
rozwiń
zwiń

BANK ING: 50 1050 1025 1000 0090 7082 3530

Informacja
rozwiń
zwiń

INFORMACJA  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Sebastian Fotyniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zielony Krajobraz Sebastian FOTYNIUK, adres: ul. Trasa Lubelska 57A, 05-462 Majdan, REGON: 142084975, NIP: 9521930367.


Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 501989999 adresem e-mail kontakt@zielonykrajobraz.com.pl lub na adres do korespondencji: ul. Trasa Lubelska 57A, 05-462 Majdan.  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

  • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Formularz kontaktowy
Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma
Proszę czekać